Rynek - reszta świata


Stany Zjednoczone Ameryki.

        Amerykański przemysł motocyklowy przeżywał rozkwit w latach 1905-1915, gdy wiele firm produkowało wytrzymałe i proste motocykle, a Indian był największym producentem na świecie. Pojawienie się taniego, masowo produkowanego samochodu znacznie obniżyło popularność motocykla jako ekonomicznego środka lokomocji, dlatego trudne lata 20’ przetrwały tylko trzy największe firmy. Stało się tak oczywiście ze względu na konkurencję ze strony samochodu, a zwłaszcza Forda T. Zamknięcie Excelsiora-Hendersona w 1931 r. sprawiło, że na rynku powstał duopol na który składali się Indian i Harley-Davidson. Kiepskie zarządzanie w latach trzydziestych i czterdziestych doprowadziło w 1953 r. do upadku Indiana. Powojenny boom na skutery wykorzystało kilka specjalistycznych firm, którym przewodził Cushman. Ogromny popyt na minimotocykle w latach sześćdziesiątych zaspokajali drobni wytwórcy krajowi, do momentu gdy na rynku pojawili się producenci japońscy. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nowa, wynikająca głównie z sentymentu, moda na motocykle w stylu retro odmieniła losy firmy Harley-Davidson[1].
        Japońscy specjaliści od marketingu, z pewnością zdają sobie sprawę z tego jak potężny jest rynek amerykański. Rynek na którym znajdują się nabywcy na najdroższe motocykle. To właśnie dzięki podbojowi tego rynku przez lekkie i funkcjonalne pojazdy (nie tylko motocykle) producenci japońscy zdobyli potrzebne fundusze na badania i rozwój swoich produktów w kierunku bardziej „dorosłych” projektów. Epokę kryzysów przetrwał jedynie Harley-Davidson, ponieważ potrafił wykreować ze swojego wyrobu coś więcej niż tylko bezduszną maszynę. Ludzie od marketingu firmy z Milliwauke podkreślają, iż sprzedają niepowtarzalny styl, pomysł na życie, a motocykl jest tylko darmowym dodatkiem.

 Tablica xxx. Liczba motocykli zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1980 – 2003 (szt.).

Lata

1980

1985

1990

1991

1993

1994

1995

1996

Liczba zarejestrowanych motocykli

5694000

5500000

4259000

4177000

3912000

3932000

3897000

3998000

Lata

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

Liczba zarejestrowanych motocykli

3786000

3879000

4152000

4346000

4903000

5004000

5370000

 

Źródło: (1994), Landerbericht Vereinigte Staaten, Wiesbaden, Statistiches Bundesamt; (1999), Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe and North America, New York, United Nations Publication; (2005), Statistical Abstract of the United States: 2006, Washington D.C., U.S. Department of Commerce, s. 692.

        Dzięki tablicy xxx można wyprowadzić równanie trendu opisującego liczbę zarejestrowanych motocykli w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Równanie trendu ma postać:

y = - 214550 x + 5307440

        Wyznaczony trend jest spadkowy, a jego wykres przecina oś OY na poziomie 5.307.440 motocykli. Kierunek i nachylenie krzywej obrazującej liczbę zarejestrowanych motocykli w USA jest najlepiej widoczny na rysunku xxx.Porównując dane zawarte w tabeli xxx z danymi dotyczącymi krajów europejskich, najbardziej znamienną różnicą jest liczba jednośladów poruszających się po amerykańskich drogach w porównaniu do liczby motocykli jeżdżących po Europie. Wielkość amerykańskiego rynku decyduje, iż zawsze na każdej płaszczyźnie istnieje walka o ten rynek. Skutkuje to niskimi, konkurencyjnymi cenami i pierwszeństwem we wprowadzaniu nowych modeli.

 

Rysunek xxx. Liczba motocykli zarejestrowanych w USA w latach 1980 – 2003 (tys. szt.).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tablica xxx.

        Tendencja spadkowa omawianego wskaźnika powtarza się w latach 90’ w przypadkach większości omawianych w tej pracy krajów. Przypadek Stanów Zjednoczonych jest tym bardziej dobitny, iż nawet niewielkie spadki w liczbie zarejestrowanych jednośladów, wyrażone w procentach, po przeliczeniu na wartości bezwzględne w przedziale pięcioletnim skutkują stratą rynku w setkach tysięcy sztuk.

Tablica xxx. Liczba motocykli rejestrowanych po raz pierwszy na terenie USA w latach 1980 - 96 (szt.).

Lata

1980

1985

1990

1994

1996

Ilość nowych rejestracji

838000

414000

303000

244446

330000

Źródło: (1994), Landerbericht Vereinigte Staaten, Wiesbaden, Statistiches Bundesamt; (1999), Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe and North America, New York, United Nations Publication.

        Z powodu małego zakresu, dane z tablicy xxx nie mogą stanowić podstawy analiz. Można jednak dzięki nim stwierdzić, że producenci motocykli w USA i importerzy przeżywali ciężkie czasy w latach 80’. Pięćdziesięcioprocentowa redukcja liczby nowych jednośladów wprowadzanych do ruchu drogowego, powtarzała się co 5 lat. Świadczy to wyraźnie o odwróceniu się klientów w stronę samochodów. Jak wiemy z niedawnej historii, przemysł samochodowy Stanów Zjednoczonych osiągnął maksymalne wielkości produkcji właśnie w latach osiemdziesiątych a takie koncerny jak GM, Chrysler czy Ford ugruntowały swoje przodujące pozycje na światowych rynkach. Podobnie jak we Francji, dane dotyczące produkcji jednośladów w USA obejmują wg opisu również bicykle i podzespoły pojazdów motorowch. Dlatego też ich prezentacja i analiza zostaną pominięte.

        Dane dotyczące produkcji motocykli w Stanach Zjednoczonych można uzyskać z tabeli yyy. Na kontynencie Ameryki Północnej, pewna produkcja jednośladów odbywa się także w Meksyku. Nie stanowi ona wielkości wpływającej na wielkości dotyczące całego kontynentu. Dzięki temu dokonująca się w USA produkcja motocykli może być postrzegana jako produkcja na całym kontynencie. Sama produkcja jednośladów w tak dużym kraju nie stanowi rozwiniętej gałęzi gospodarki. Prawdopodobnie właśnie dlatego, statystyki w źródłach amerykańskich[2] podają wspólne liczby dla produkcji motocykli, rowerów i podzespołów.

Japonia

        Przed II wojną światową nie istniał w Japonii znaczący przemysł motocyklowy. Po wojnie powstało jednak ogromne zapotrzebowanie na tani transport indywidualny. Drobne warsztaty zaczęły więc budować niedrogie, lecz prymitywne rowery, w których montowano proste silniki. Wkrótce kilka firm, takich jak Honda czy Suzuki, zajęło się produkcją silników o lepszej jakości. Dobrze prosperowały inne firmy, które przestawiły się na wytwarzanie motocykli, jak np. producent instrumentów muzycznych Yamaha czy grupa produkująca samoloty i okręty – Kawasaki. Wielka konkurencja na rynku krajowym sprawiła, że konstruowano coraz doskonalsze modele. Świetnie rozwijający się przemysł motocyklowy zyskał jeszcze większe szanse rozwoju, gdy pod koniec lat pięćdziesiątych rozpoczął się eksport. Japońskie motocykle zasłynęły jako niezawodne, dobrze prowadzące się maszyny. W latach sześćdziesiątych Honda stała się największym producentem motocykli na świecie; pozycję tę utrzymała do dziś. Od 1974 r. produkty japońskie zdominowały rynki całego świata[3]. Doniesienia prasy motocyklowej z przełomu XX i XXI wieku wskazywały, iż wraz z nadejściem nowego millennium dominacja Japonii w motocyklowym świecie schyli się ku końcowi. Wniosek taki postawiono na skutek dwóch głównych czynników. Były nimi: wzrost kursu japońskiego jena spowodowany tym spadek sprzedaży motocykli japońskich (w szczególności w Europie), oraz jednoczesne przejmowanie rynku, dotychczas zaspokajanego przez producentów z Japonii, przez firmy europejskie[4].
        Opracowania statystyczne dotyczące sprzedaży, produkcji, imporcie i eksporcie jednośladów w Japonii są prawdopodobnie najbardziej obszernymi i najdokładniejszymi na świecie. Wszelkie dane są gromadzone przez Zrzeszenie Japońskich Producentów Samochodów i Motocykli (JAMA), a udostępniane za pośrednictwem sieci Internet. Dane wykorzystywane w tym miejscu pracy obejmują ostatnie dwie dekady, dlatego też pozostałe dane odnoszące się do przemysłu japońskiego są dostępne poprzez serwis internetowy Zrzeszenia. Mowa o danych dotyczących okresu sprzed 1980 r., danych o docelowych kierunkach eksportu motocykli i imporcie motocykli do Japonii.

Tablica xxx. Liczba motocykli zarejestrowanych w Japonii w latach 1980 – 98 (szt.).

Lata

50 cm3
i mniej

51 cm3 -
125 cm3

126 cm3 -
250 cm3

Ponad
250 cm3

Razem

1980

8794335

2281006

506567

383639

11965547

1981

9922391

2149790

574271

444975

13091427

1982

11342080

2038436

655069

522294

14557879

1983

12884509

1941782

769033

617321

16212645

1984

13903572

1841730

908199

700158

17353659

1985

14609399

1747957

1047426

775627

18180409

1986

14957923

1686549

1173467

850615

18668554

1987

14785611

1637830

1301128

911897

18636466

1988

14421823

1601055

1453170

974218

18450266

1989

14033811

1574741

1582930

1016070

18207552

1990

13539269

1517228

1669771

1045519

17771787

1991

13048137

1505665

1741548

999854

17295204

1992

12520835

1480476

1794285

1022602

16818198

1993

11998940

1461782

1814779

1070002

16345503

1994

11521894

1435990

1823216

1127817

15908917

1995

11165390

1421031

1823446

1177229

15587096

1996

10835934

1390327

1826630

1209013

15261904

1997

10487574

1366558

1807257

1224775

14886164

1998

10181449

1346116

1765670

1243277

14536512

1999

9919874

1341347

1727400

1269232

14257853

2000

9643487

1337395

1704400

1288399

13973803

Źródło: Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. za Japan Ministry of Transport. Z witryny: www.jama.org.

 

Rysunek xxx. Liczba motocykli zarejestrowanych w Japonii w latach 1980 – 2000 (szt.).

Opracowanie własne na podstawie: Tablica xxx.

        Z tablicy xxx i rysunku xxx wynika wyraźnie, że na rynku japońskim dominują najmniejsze jednoślady. Porównując to do olbrzymiego rynku amerykańskiego, można z całą pewnością stwierdzić znacznie większą popularność motocykli w Japonii niż w USA. Liczba zarejestrowanych motocykli w małym kraju jakim jest Korea Południowa (opisana w rozdziale yyy) sprawia wrażenie, iż koreańskie drogi są pełne motocykli. Analizując w tym odniesieniu przypadek Japonii, jej Rynem motocyklowy można opisać mianem imponującego. Trzy razy więcej jednośladów porusza się po drogach Japonii niż Stanów Zjednoczonych, siedem razy tyle co w Niemczech i dziesięciokrotnie więcej niż w Wielkiej Brytanii. Ze względu na dominację Japonii w ilości wyprodukowanych motocykli w ubiegłym dwudziestoleciu, dane dotyczące wielkości produkcji są bardzo ważne (tablica xxx i rysunek xxx).

Tablica xxx. Liczba motocykli wyprodukowanych w Japonii w latach 1984 – 2004 (szt).

Lata

50 cm3
i mniej

51 cm3 -
125 cm3

126 cm3 -
250 cm3

Ponad
250 cm3

Razem

1984

1875789

1059762

429902

660854

4026307

1985

2014850

1373423

469728

678346

4536347

1986

1713036

759164

336771

587672

3396643

1987

1190142

617678

324380

498408

2630608

1988

1456627

661592

355212

472187

2945618

1989

1408134

585972

310052

490204

2794362

1990

1343220

686734

270304

506637

2806895

1991

1340241

807397

285281

595697

3028616

1992

1180702

1053167

279707

682959

3196535

1993

972362

1182554

231159

637079

3023154

1994

874919

1062560

237386

550421

2725286

1995

951803

1038938

217738

544760

2753239

1996

948298

828299

238045

569775

2584417

1997

933921

817284

275847

648631

2675683

1998

839123

783646

271378

742149

2636296

1999

679690

532909

237706

801406

2251711

2000

636546

630221

297433

851191

2415391

2001

610993

598551

260269

858227

2328040

2002

588956

543294

241356

741882

2115488

2003

458072

376800

235499

760534

1830905

2004

331449

304622

271126

832387

1739584

Źródło: Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. Z witryny: www.jama.org.

 

Okres świetności przemysłu motocyklowego Japonii przypada na wczesne lata 80’. W 1981 r. liczba wyprodukowanych jednośladów w Japonii osiągnęła 7.412.582 jednostek. Od tamtej pory wytwórcy japońscy produkują coraz mniej motocykli i motorowerów. W ciągu kolejnych trzech lat produkcja zmalała o 45,68% i osiągnęła poziom 4.026.307 jednostek. Do 1987 r. produkcja wciąż spadała i osiągnęła wartość 2.630.608, co stanowi kolejny spadek o 34,66% w stosunku do 1984 r. Kolejne pięć lat zaowocowało pewnym wzrostem, który wyniósł 21,3% gdy w 1992 r. Japonia wyprodukowała 3.196.535 jednośladów. Następujący po tym okres, aż do 2004 r. to kolejny spadek produkcji, w tempie niemal jednostajnym. Spadek ten w latach 1992 – 2004 wyniósł ogółem 45,6%.

Jak wskazuje tablica xxx i rysunek xxx nie ma dużej dysproporcji pomiędzy jednośladami produkowanymi w Japonii w stosunku do liczby zarejestrowanych w Japonii. Cały niniejszy rozdział pochodzi ze strony Artura Biedronia, tj. www.peciu.hg.pl opisującej zagadnienia rynku i turystyki motocyklowej. Jeżeli czytasz to zdanie, to znaczy że autor nawet nie przeczytał kopiowanej treści. Widać wyraźnie, iż przemysł motocyklowy Japonii przeżywał okres swojej świetności na początku lat osiemdziesiątych. W wielkim przybliżeniu można powiedzieć, że produkowano wtedy w Japonii rocznie tyle jednośladów, ile jeździ obecnie motocykli w całej Europie. W całej Europie (Unii Europejskiej) park jednośladów utrzymuje się na poziomie około 8 mln motocykli i 12 mln motorowerów. Analizując szerszy horyzont czasowy i przeglądając dane od 1950 r., należy dodać iż jest to okres najlepszy w całej historii japońskiego przemysłu motocyklowego. W 2001 r. doniesienia prasy fachowej głosiły, iż wobec radykalnego spadku sprzedaży motocykli japońskich firma Kawasaki rozważała zaprzestanie produkcji jednośladów we wspomnianym 2001 r.[5]


Rysunek xxx. Liczba motocykli wyprodukowanych w Japonii w latach 1980 – 2004 (odsetki). (1990=100).

Opracowanie własne na podstawie: Tablica xxx.


        Wartym podkreślenia jest zjawisko, że obecnie w ciągu roku produkuje się w Japonii tyle motocykli ile jest zarejestrowanych w całych Niemczech. To porównanie uświadamia, iż pomimo znaczącego spadku produkcji, rynki zbytu dla japońskich produktów są wciąż potężne i rozległe.
        Nasuwa się zatem pytanie. Czy w Japonii, wzorem innych krajów dalekiego wschodu, liczba motocykli poruszających się po drogach jest zdominowana przez wielkość rodzimej produkcji? Jak wiele z rodzimej produkcji trafia na lokalny rynek, a jaka część wyprodukowanych motocykli jest eksportowana? Odpowiedź zawierają tablice xxx i xxx oraz rysunek xxx.

 Tablica xxx. Liczba motocykli wyeksportowanych z Japonii w latach 1980 – 2004 (szt.).

Lata

50 cm3
i mniej

51 cm3 -
125 cm3

126 cm3 -
250 cm3

Ponad
250 cm3

Razem

1981

492316

2241599

437478

1190731

4362124

1982

419132

1943135

343387

864953

3570607

1983

315102

1416889

266001

624331

2622323

1984

258113

1053856

247465

563006

2122440

1985

369167

1350412

296865

525038

2541482

1986

251833

839920

186982

484733

1763468

1987

223559

588021

123760

403901

1339241

1988

219494

541070

146719

357570

1264853

1989

146958

443196

122837

390394

1103385

1990

147301

507840

117222

411381

1183744

1991

155461

603471

134915

516955

1410802

1992

188885

788404

153631

537717

1668637

1993

138690

925447

136325

519248

1719710

1994

88002

741486

132850

445518

1407856

1995

61627

691433

129961

442689

1325710

1996

55016

666593

154103

481623

1357335

1997

75513

649825

187981

546389

1459708

1998

114853

616213

206751

665936

1603753

1999

89544

422876

177399

723314

1413133

2000

82038

549040

204591

805508

1641177

2001

59406

530728

194058

793221

1577413

2002

74811

462137

149900

731834

1418682

2003

114315

312768

144873

708999

1280955

2004

84832

265245

173037

804030

1327144

Źródło: Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. Z witryny: www.jama.org.

 

Rysunek xxx. Liczba motocykli wyeksportowanych z Japonii w latach 1980 – 2004 (szt.).

Opracowanie własne na podstawie: Tablica xxx.

 

        Dzięki tablicy xxx i rysunkowi xxx można zaobserwować wielkie liczby opisujące eksport japońskich motocykli na początku lat osiemdziesiątych. Zaprezentowana wielkość eksportu wskazuje, iż przemysł motocyklowy Japonii mógłby jako branża z powodzeniem funkcjonować bez rodzimego rynku. Jak wskazuje tabela xxx po drogach Japonii porusza się przeszło 10 mln jednośladów. Czy są one produktami sprowadzanymi zza granicy, czy może Japończycy kupują chętniej własne wyroby? Aby przedstawić ile motocykli z rodzimej produkcji zostaje sprzedanych na krajowym rynku, zamieszczono tablicę xxx.

 Tablica xxx. Liczba motocykli wyprodukowanych i sprzedanych w Japonii w latach 1980 – 98 (szt.).

Lata

50 cm3
i mniej

51 cm3 -
125 cm3

126 cm3 -
250 cm3

Ponad
250 cm3

W sumie

1982

2784578

216280

137807

146662

3285327

1983

1908353

171270

210931

127755

2418309

1984

1632259

126142

175033

108755

2042189

1985

1646115

130574

173887

145674

2096250

1986

1429110

174524

166256

112507

1882397

1987

1029329

151236

200526

95615

1476706

1988

1275328

165622

210287

102638

1753875

1989

1248976

157385

175835

76617

1658813

1990

1213512

169618

158882

76921

1618933

1991

1147741

197638

151800

83320

1580499

1992

987260

214232

128593

115365

1445450

1993

853115

177929

103463

119747

1254254

1994

824792

156951

95926

115942

1193611

1995

884718

138115

98833

91186

1212852

1996

876522

171105

83982

88307

1219916

1997

864395

156183

84799

82861

1188238

1998

744900

177092

65659

75329

1062980

1999

621276

105550

51461

58672

836959

2000

558459

102116

72886

46416

779877

2001

544988

78263

79153

48279

750686

2002

535327

94468

94414

46873

771082

2003

539610

89906

87881

42724

760121

2004

500388

62780

97135

39718

700021

Źródło: Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. z witryny: www.jama.org.

 

        Tablica xxx potwierdza, że Japonia oprócz exportu produkuje także setki tysięcy motocykli, które trafiają na lokalny rynek. Niemniej jednak zaobserwować można proces, że w ciągu 22 lat (1982 – 2004) zapotrzebowanie japońskiego rynku na rodzime motocykle i motorowery zmalało czterokrotnie. Może być to wynikiem taniejących w tym okresie japońskich samochodów ale również rosnącej mody na motocykle z Europy. Dane dotyczące importu motocykli do Japonii, dostępne w serwisie internetowym JAMA, mówią o imporcie oscylującym wokół 50 tys. sztuk rocznie. W 1998 r. wielkość ta po raz pierwszy nieznacznie przekroczyła 50 tys. sztuk aby w 2000 r. osiągnąć wartość 74.906 motocykli. Wynika z tego, iż spadająca sprzedaż japońskich motocykli na japońskim rynku nie jest spowodowana lawinowo rosnącym importem.

Korea Południowa

        Przemysł motocyklowy Korei Południowej opiera się na produkcji i montażu motocykli zaprojektowanych za granicą. W większości przypadków licencjodawcami są firmy japońskie. Największą firmą tego kraju, produkującą jednoślady, jest Daelim. Wytwarza ona motocykle od 1962 r. W roku 1978 została połączona z Hondą. Dzięki taniej sile roboczej, produkty koreańskie są dobrze znane na świecie ze względu na niską cenę, ale też adekwatnej do tego niskiej jakości. Ciekawym zjawiskiem jest liczba jednośladów będących w użyciu w Korei Południowej. Jak wskazuje tablica xxx i rysunek xxx liczba użytkowników motocykli i motorowerów w tym kraju stanowi około połowy tej samej wartości występującej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Znając wielkość zajmowanego przez obydwa kraje terytorium, można sobie wyobrazić jak duże zagęszczenie motocykli występuje w Korei.

 Tablica xxx. Liczba motocykli zarejestrowanych w Korei Południowej w latach 1993 – 2005 (szt.).

Lata

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Liczba zarejestrowanych motocykli

1936345

2109489

2270898

2437790

2552609

2613280

2367800

Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

Liczba zarejestrowanych motocykli

1828529

1700600

1708457

1730193

1728463

1726825

 

Źródło: (1999), Korea Statistical Yearbook, Daejeon, National Statistical Office. s 514; (2005), Korea Statistical Yearbook, Daejon, National Statistical Office, s. 515.

 

Rysunek xxx. Motocykle zarejestrowane w Korei Południowej w latach 1993 – 2005 (szt.).

Opracowanie własne na podstawie: Tablica xxx. 

 

        Najbardziej obrazowo można przedstawić zmiany na rynku motocykli w Korei Południowej, operując wartościami procentowymi. Ciekawym zjawiskiem jest wzrost liczby zarejestrowanych motocykli w tym kraju, w tym samym czasie, kiedy spada rodzima produkcja. Wzrost liczby zarejestrowanych motocykli w latach 1993 – 1995 wyniósł 17,3% a w latach 1995 – 1998, 15%. Tak więc dane mówią o stałej, wzrostowej tendencji dotyczącej liczby jednośladów poruszających się po drogach Korei Południowej.Tablica xxx. Liczba motocykli wyprodukowanych w Korei Południowej w latach 1986 – 98 (szt.).

Lata

1986

1990

1995

1998

Liczba wyprodukowanych motocykli

162000

283000

362000

250000

Źródło: (1999), Korea Statistical Yearbook, Daejeon, National Statistical Office. s 339.

 

        Korea jest kolejnym krajem, którego roczniki statystyczne wykazują się niekonsekwencją. Tym razem w nowszych wydaniach pominięto wielkość produkcji motocykli. Na podstawie danych za lata 1986 – 1998 można stwierdzić, że produkcja jednośladów w tym kraju, w latach 1986 - 1990 wzrosła o 74,7%. W kolejnych analizowanych okresach, tj. 1990 – 1995 oraz 1995 – 1998 zmiany te wynosiły odpowiednio 27,9% i – 30,9%. Najnowsze dane informują więc o recesji w przemyśle motocyklowym Korei. Jak wynika z tablicy xxx Korea Południowa podwoiła produkcję motocykli w ciągu dziesięciu lat od 1986, a następnie w ciągu trzech lat do 1998 r. wspomniana produkcja spadła o ponad 100 tys. sztuk. Może być to efektem kryzysu jaki gospodarki dalekowschodnie przeżywały właśnie w tamtym okresie. Prawdopodobnie, większą część koreańskiej produkcji jednośladów stanowią motorowery.

Tajwan

        Przemysł motocyklowy Tajwanu narodził się w 1953 r., gdy firmy handlowe zaczęły sprowadzać komponenty i montować motocykle na terenie kraju. Po roku 1962, San Yang, Kuang Yang, Tai Ling, etc. zaczęły uruchamiać własne fabryki motocykli. Przemysł ten rozwijał się stopniowo do chwili obecnej, w której istnieje kilka wiodących fabryk. Są nimi: San Yang, Kuang Yang, Yamaha, Tai Ling, Vespa, Giant Yea, Yuen Fong, Her Chee, Chuan Tien i Taiwan Chin Fong.  W kraju działa ponadto około 100 producentów części i akcesoriów do produkcji. Przemysł wytwarza 95% elementów potrzebnych do montażu motocykli. Organizacja skupiająca producentów części i akcesoriów rozważa obecnie ekspansję poza granice własnego kraju, w wyniku nadwyżek produkcji nie znajdujących popytu na rodzimym rynku. Roczna produkcja motocykli i motorowerów  w Tajwanie przekroczyła 1 000 000 sztuk  w 1988 r. i utrzymuje stały poziom[6].

 

Główna        Góra

 


[1] Wilson H. (1997), Encyklopedia Motocykli, Bielsko Biała, Debit, s. 128.
[2] (1999), Statistical Abstract of the United States, Washington, US Census Bureau.
[3] Wilson H. (1997), Encyklopedia Motocykli, Bielsko Biała, Debit.
[4] Koichi S. (1994), The Japanese Automobile Industry, London, Bussines Press.
[5] Potyński L. (2000), Świat Motocykli 12/2000, Warszawa, Agora, s. 17.
[6] (1999), Institute of Transport Bulletin, Tai Bei, Taiwan Ministry of Transport.