Świat – produkcja motocykli

Światowe rynki motocykli zaczęły się rodzić wraz z narodzinami pierwszego motocykla, tj. od końca XIX w. Producenci, kanały dystrybucji i sprzedawcy już istnieli i byli przygotowani na nowo powstały produkt, gdyż sprzedawali od pewnego czasu rowery. W ówczesnych czasach motocykl był uważany po prostu za rower z napędem spalinowym. Ponadto, jak zostało wspomniane w rozdziale 1.3, pierwsze konstrukcjie motocyklowe bazowały w zupełności na ramie i kołach rowerowych. Z biegiem czasu okazało się, że motocykl sprawdza się jako lekki i szybki środek transportu. Już podczas pierwszej wojny światowej, walczące armie zostały wyposażone w motocykle aby sprawniej przemieszczać się i przekazywać rozkazy na linii frontu. Powojenny rozwój produktów, producentów i nowych pomysłów w świecie motocykli można śmiało określić boomem. W latach 30’ motocykl stał się pojazdem popularnym, ale także w niektórych przypadkach ekskluzywnym. Zaczęto bowiem produkować drogie, szybkie, prestiżowe maszyny, których ceny już wtedy przewyższały ceny samochodów[1]. Druga wojna światowa wniosła do przemysłu motocyklowego wyraźny wzrost produkcji generowanej przez Związek Sowiecki oraz Niemcy. Rosjanie produkowali setki tysięcy modeli K 750 i MK 750 bazujących konstrukcyjnie na niemieckich BMW i Zundappach. Zniszczona, powojenna Europa potrzebowła tanich środków przemieszczania się, a tę rolę idealnie spełniały w latach 50’ i 60’ lekkie motocykle dwusuwowe. Przykładem takich konstrukcji była polska SHL a później WSK. Dopiero w latach 80’ rynek motocyklowy zaczął kierunkować się na nowy typ klientów. Wcześniej, nie licząc rajdów i wyścigów, motocykl spełniał przede wszystkim potrzebę przemieszczania się. Ostatnie dwie dekady XX ww to narodziny motocyklowego hobby. Początkowy kult motocykli Harley-Davidson wykreowany m.in. przez film „Easy Rider”, następnie zdobycie amerykańskiego rynku przez tanie konstrukcje japońskie, kończąc na odrodzeniu się słynnych europejskich marek, świadczy o powstaniu kultury motocyklowej której podstawy istnienia leżą daleko poza potrzebą przemieszczania się. Rynki motocyklowe przeżywały w ciągu 120 lat swego istnienia wiele wzlotów i upadków. Historia tej branży podlegała i podlega wielu naciskom i nadziejom oraz wzbudza nieustannie emocje.
        Analiza rynków i przemysłu motocyklowego wybranych krajów zostanie przedstawiona w rozdziale xxx. Poprzedzając tę analizę warto przypomnieć udział wszystkich krajów w tworzeniu motocyklowej historii od momentu powstania pierwszego motocykla (tablica aaa). Analizując historię przemysłu motocyklowego,  trudno uwierzyć, iż od momentu powstania pierwszej maszyny z napędem spalinowym, czyli od 1885 r. istniało ponad 3000 firm produkujących pojazdy jednośladowe. Przez ponad 100 lat tysiące ludzi czerpało dochody i utrzymywało się dzięki rosnącemu popytowi na motocykle.

Tablica aaa. Liczba firm produkujących motocykle w wybranych krajach od początku istnienia przemysłu motocyklowego na świecie.

Kraj

Liczba firm

Kraj

Liczba firm

Argentyna

4

Niemcy

667

Australia

30

Norwegia

2

Austria

81

Nowa Zelandia

5

Belgia

94

Polska

15

Brazylia

3

Południowa Korea

1

Bułgaria

1

Portugalia

8

Chiny

8

RPA

1

Czechy i Słowacja

65

Rumunia

1

Dania

4

Słowenia

2

Francja

479

Stany Zjednoczone

Ameryki

340

Hiszpania

57

Holandia

90

Szwajcaria

91

Indie

24

Szwecja

20

Irlandia

1

Tajwan

3

Izrael

1

Węgry

12

Japonia

68

Wielka Brytania

685

Kanada

11

Włochy

567

Meksyk

2

Związek Radziecki

20

Źródło: Wilson H., (1997), Encyklopedia Motocykli, Debit: Bielsko Biała, s. 210.


        Tablica aaa wyraźnie wskazuje, iż pięć krajów odegrało największą rolę w rozwoju przemysłu motocyklowego na świecie. Są to: Stany Zjednoczone Ameryki Płn., Francja, Wielka Brytania, Włochy i Niemcy. Tablica xxx ukazuje ponadto stosunkowo małą liczbę firm produkujących motocykle w Japonii. Nie ma wątpliwości, iż przemysł motocyklowy „kraju kwitnącej wiśni”, w porównaniu do konkurentów europejskich i amerykańskich jest przemysłem młodym. Należy również dodać, że obecnie wciąż te same kraje wiodą prym w świecie przemysłu motocyklowego. Kolejność według której będą analizowane poszczególne kraje w rozdziale xxx jest podyktowana udziałem w historii przemysłu motocyklowego opisanego tablicą aaa. Analiza rozpocznie się od Wielkiej Brytanii, na terenie której istniało najwięcej producentów motocykli i zostanie rozszerzona na kolejne kraje według tego schematu. Zanim jednak zostanie szczegółowo opisany pojedynczy kraj, zostaną zaprezentowane dane opisujące rynek motocyklowy Unii Europejskiej.
        Wiele krajów produkuje i promuje motocykle. Aby zaobserwować sytuację panującą obecnie na świecie i przygotować swoiste tło dla bardziej szczegółowej analizy zostaną przedstawione liczby opisujące światową produkcję motocykli w podziale na kontynenty. Obraz sytuacji w skali całego świata, przedstawiają dane zawarte w tablicy bbb i na rysunku xxx.

        Na świecie wyprodukowano w 1997 r. o 90,90% więcej motocykli niż w 1985 r. Miała na to wpływ przede wszystkim sytuacja na kontynencie azjatyckim, gdyż to właśnie Azja przoduje w dynamice rozwoju przemysłu motocyklowego. Drugie miejsce w tej klasyfikacji należy do Europy, co niesie nadzieję na odrodzenie się przemysłu motocyklowego starego kontynentu w rozmiarach z dawnej, zapomnianej epoki gdy przemysł ten przeżywał okres swojej świetności. Produkcja jednośladów na kontynencie afrykańskim zmalała w ciągu analizowanych dwunastu lat o 74,12%. W przypadku Ameryki Północnej wskaźnik ten początkowo wzrósł o 14,07% w latach 1986 – 1990, a następnie do 1996 r. zmalał o 7,70%, wracając do poziomu sprzed 10 lat. Zadziwiającym może być fakt, jak dużo jednośladów produkowano na kontynencie afrykańskim. Porównując dane dotyczące Afryki i Ameryki Północnej można stwierdzić iż w połowie lat osiemdziesiątych na obydwu kontynentach produkowano podobne ilości jednośladów. Od 1990 r. z niewiadomych powodów produkcja motocykli w Afryce drastycznie zmalała. Liczba motocykli wyprodukowanych w Ameryce Południowej w latach 1985 – 1991 wzrosła o 15,60%. Następnie, po niewielkim spadku, do 1997 r. poziom produkcji jednośladów wzrósł o kolejne 79,90%. Podsumowując cały dwunastoletni okres na kontynencie Ameryki Południowej, produkcja motocykli i motorowerów wzrosła o 107,90%. Dla Azji i Europy zmiana ta wynosiła odpowiednio 134,20% oraz 2,20%, przy czym na terenie Europy zanotowano 31,00% wzrost produkcji motocykli w latach 1985 – 1991. Produkcja na „starym kontynencie” utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi około 2 mln sztuk rocznie. Dane opisujące ostatnie lata, wskazują na wzrostową tendencję w liczbie produkowanych jednośladów. Ogólne stwierdzenie wynikające z obserwacji rysunku bbb  mówi o znaczącym przyroście produkcji motocykli na świecie.

Tablica xxx. Liczba motocykli i skuterów wyprodukowanych na terenie poszczególnych kontynentów w latach 1985 - 2002 (tys. szt.).

 

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Afryka

112

116

112

108

108

92

75

44

42

Ameryka Pn.

139

114

125

126

129

130

125

127

124

Ameryka Pd.

288

296

300

303

299

290

333

282

297

Azja

7731

6493

5826

6995

7131

7384

8067

8783

10416

Europa

2100

1983

1981

2103

2067

2022

2752

2355

6821*

Świat

10370

9002

8344

9635

9734

9918

11352

11591

10879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Afryka

28

29

30

38

44

38

39

46

46

Ameryka Pn.

122

125

120

122

120**

120

120

120

120

Ameryka Pd.

342

389

437

604

628

557

738

847

946

Azja

12455

16139

17836

19624

15996

17723

18288

19980

21795

Europa

6378

6144

5970

6260

6048

5934

5858

4553

4078

Świat

19325

22826

24393

26648

22716

24372

25043

25546

26985

*Liczba motocykli produkowanych w Europie wg. Rocznika Statystycznego Przemysłu ONZ wykazuje niekonsekwencję pomiędzy wydaniami z 2003 i 2004 r. – stąd w 1993 r. bierze się znaczny wzrost produkcji.

** Rocznik Statystyczny Przemysłu ONZ wydany w 2004 r. wskazuje na wysokość produkcji motocykli i motorowerów w Ameryce Północnej na poziomie 5.000 sztuk. Wskazuje to na wyraźną niekonsekwencję wobec wcześniejszych wydań, które określały tę wielkość na poziomie 120.000. Dlatego też w latach 1999 – 2002 pozostawiono domyślną wielkośc 120.000 pojadów.

Źródło: (1995) Industrial Commodity Statistics Yearbook 1993, New York: United Nations Department of Economics and Social Affairs. ; (2003) Industrial Commodity Statistics Yearbook 2001, New York: United Nations Department of Economics and Social Affairs; (2004) Industrial Commodity Statistics Yearbook 2002, New York: United Nations Department of Economics and Social Affairs, s. 771.

 

Rysunek xxx. Liczba motocykli wyprodukowanych na terenie poszczególnych kontynentów w latach 1985 – 2002 (tys. sztuk).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tablica 3.3.


        Tablica xxx popiera tezę, że liczba motocykli produkowanych w Eurpie w ciągu ostatnich 10 lat maleje. Pomijając niekonsekwencje w materiałach źródłowych, łatwo zauważyć stopniowy spadek produkcji. Duży wpływ na prezentowane dane ma produkcja w Europie Wschodniej a w szczególności w Białorusi i Rosji. Jeszcze w 1993 r. kraje te produkowały odpowiednio 128.000 i 558.000 motocykli. Według danych ONZ, poziom tej produkcji spadł odpowiednio do 15.000 i 23.000 w 2002 r. Wpływ tylko tych dwóch krajów na realizowaną produkcję jednośladów poskutkował zmniejszeniem europejskiej produkcji o 648.000 motocyki rocznie. Należy także podkreślić, iż w byłym bloku komunistycznym nie produkowało się skuterów, więc wspomnianą liczbę 648.000 można uznać w całości za motocykle. Pozostając przy analizie kontynentu europejskiego, warto dodać iż według statystyk z 2004 r. największym producentem motocykli i skuterów w Europie były Włochy z produkcją na poziomie 694.400 sztuk.
        Kontynentem, gdzie jednoślad jest najpopularniejszym środkiem transportu jest bez wątpienia Azja. Cały niniejszy rozdział pochodzi ze strony Artura Biedronia, tj. www.peciu.hg.pl opisującej zagadnienia rynku i turystyki motocyklowej. Jeżeli czytasz to zdanie, to znaczy że autor nawet nie przeczytał kopiowanej treści. Wzrost produkcji motocykli i motorowerów w Azji realizują przede wszystkim Chiny i Indie. Znana na całym świecie ze swej produkcji jednośladów, również azjatycka, Japonia, znajduje się dopiero na trzecim miejscu pod względem liczby wyprodukowanych motocykli. Chiny i Indie wyprodukowały odpowiednio 3,56 mln i 1,76 mln jednośladów w 1993 r. a już w 2002 r. wartości te wyniosły 11,99 mln i 5,10 mln. Wzrost produkcji motocykli tylko w tych dwóch krajach przyniósł w ciągu 11 lat w skali globalnej wzrost liczby produkowanych jednośladów o 11,761 milionów jednostek rocznie.

 

Główna        Góra

 


[1] Np. Vincent HRD.