Instytucje propagujące ideę motocyklzmu

Międzynarodowa Federacja Motocyklizmu - FIM

         FIM (Fèdèration Internationale de Motocyclisme) jest najważniejszą organizacją broniącą interesów motocyklistów na świecie. Federacja określa zasady i regulaminy sportów motocyklowych przyjmujących postać wyścigów, rajdów, konkurencji sprawnościowych. To właśnie FIM ustala kalendarz i miejsca w których odbywają się wspomniane zawody, nagradza zwycięzców oraz nadzoruje ich przebieg. Federacja powstała ponad 100 lat temu 21 grudnia 1904 r. w paryskiej restauracji Ledoyen, pod nazwą Fédération Internationale des Clubs Motocyclistes. Prace FIM odbywają się w następujących komisjach:
- wyścigów drogowych,
- motocrossu,
- trialu,
- enduro i rajdów przełajowych,
- wyścigów żużlowych,
- środowiska przyrodniczego,
- komunikowania, transportu, bezpieczeństwa drogowego i spraw publicznych,
- komisji motocyklizmu wypoczynkowego.

        W 2001 r. FIM została stowarzyszeniowym członkiem Światowej Organizacji Turyzmu (WTO). W chwili obecnej do FIM należy 90 Krajowych federacji z sześciu unii kontynentalnych.
        FIM bierze udział w organizowaniu setek spotkań różnych dyscyplin jazdy motocyklowej w ciągu roku. Jej komórka wspierająca podróże na motocyklu współorganizowała w 2005 r. dwa rajdy połączone ze zwiedzaniem historycznych zabytków. Pierwszy odbył się w Kalamata (Grecja) 15 czerwca 2005 r. Przyświecało mu hasło „Szlak Oliwek i Oliwy” (The Routes Of Olives And Oil). Drugą turystyczną eskapadę motocyklistów FIM zorganizowała w lipcu 2005 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. w rejonie Lake County Fairgrounds. Organizatorem miejscowym było bractwo motocyklowe spod znaku wilczej głowy. FIM organizuje także spotkania stacjonarne, na które zapraszani są motocyklowi turyści z całego świata. W 2005 r. odbyły się 3 takie spotkania:
- 14.07.2005, Hyyinkaa, Finlandia,
- 21.07.2005, Tartu, Estonia,
- 07.09.2005, Benesov, Czechy.
Imprezy organizowane pod patronatem FIM cieszą się opinią przygotowanych profesjonalnie.

        Większość zlotów czy spotkań motocyklistów organizowanych przez kluby motocyklowe, posiadają już wieloletnią tradycję. Umieszczenie imprezy w kalendarzu FIM gwarantuje jej uczestnikom wysoki poziom bezpieczeństwa, liczne atrakcje oraz sprawdzonych organizatorów. W 2005 r. FIM rekomendowało w ten sposób 71 spotkań oraz 9 zlotów motocyklowych o randze międzynarodowej. Najczęściej gospodarzami tych przedsięwzięć byli Włosi, Szwedzi, Niemcy, Belgowie i Hiszpanie
[1].
        Na 2006 r. FIM zaplanowała dwa spotkania organizowane przez samą Federację. Pierwsze z nich to 61 FIM Rally Berlin, które odbyło się w dniach 20 – 23 lipica 2006 r. Drugie spotkanie pod nazwą FIM Motocamp zaplanowano na 31 maja 2006 r. w Vorden (Holandia).

 Europejska Federacja Stowarzyszeń Motocyklistów - FEMA

        W czerwcu 1988 r. spotkały się w Strasbourgu krajowe organizacje z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Grecji, Włoch i Luxemburga reprezentujące interesy motocyklistów korzystających z dróg publicznych. To spotkanie miało na celu zademonstrowanie niezadowolenia z kierunku w którym zmierzały ustalenia legislacyjne Wspólnoty Europejskiej (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej). Na tym spotkaniu zdecydowano o powołaniu organizacji europejskiej, która będzie nie tylko zwalczała przepisy godzące w bezpieczeństwo motocyklistów, ale także propagowała ideę motocyklizmu wśród obywateli Europy. W wyniku tego spotkania powołano do życia Federację Motocyklistów Europy (Federation European Motorcyclists). Dziesięć lat później, 1 stycznia 1998 r. FEM połączyła się z EMA (European Motorcyclists Association) tworząc organ, który do dziś skutecznie zbiera i prezentuje opinie motocyklistów z całej Europy, wobec organów władz samorządowych, krajowych i europejskich. FEMA – Federacja Europejskich Stowarzyszeń Motocyklistów (Federation of European Motorcyclists Associations) jest jedyną europejską organizacją pro motocyklową posiadającą stałego delegata przy Parlamencie Europy, który opiniuje projekty legislacyjne dotyczące motocyklistów. W 2005 r. Federacja jednoczyła 22 organizacje krajowe z 18 krajów europejskich.
        FEMA angażuje się w każdy projekt mogący wpłynąć na swobodę i bezpieczeństwo poruszania się motocyklistów po drogach Europy. Zbiera opinie środowisk motocyklowych i przedstawia je następującym instytucjom:
- Parlament Europejski,
- Komisja Europejska,
            Wydział Energii i Transportu,
            Wydział Wolnej Konkurencji,
            Wydział Środowiska Naturalnego,
- Europejska Rada Ministrów,
- Europejska Komisja Ekonomiczna Narodów Zjednoczonych
            Warsztaty 29 – Globalne Rozporządzenia Techniczne,
            Warsztaty 1 – Bezpieczeństwo Drogowe.

         FEMA rzadko zajmuje się zjawiskami związanymi z turystyką motocyklową sensu stricte. Prace tej organizacji pozwalają czerpać większą przyjemność z jazdy i przyczyniają się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa u turystów motocyklowych podróżujących przez kraje Unii Europejskiej. Największymi sukcesami FEMA było zmuszenie UE do zmiany konstrukcji metalowych barier ochronnych oraz do zmiany środków którymi malowane były znaki poziome. Montowane nowe bariery mają zmieniony kształt, w którym wyeliminowano ostre krawędzie. Cały niniejszy rozdział pochodzi ze strony Artura Biedronia, tj. www.peciu.hg.pl opisującej zagadnienia rynku i turystyki motocyklowej. Jeżeli czytasz to zdanie, to znaczy że autor nawet nie przeczytał kopiowanej treści. Znaki poziome, które stanowiły jeden z najbardziej niebezpiecznych odcinków (śliskość nawierzchni) wykonuje się obecnie w UE inną technologią, by zachować przyczepność powierzchni asfaltowej. W Polsce zarówno bariery ochronne, jak i technika malowania pasów do 2004 r. były niezgodne ze standardami ustalonymi przez Unię Europejską. W związku z wejściem Polski do struktur unijnych niektóre znaki poziome są wykonywane w nowej, bezpiecznej technice[2].
        W Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. istnieje tożsama instytucja broniąca interesów motocyklistów w Kongresie. Nosi nazywę Motorcycle Rider Foundation (Fundacja Jeźdźców Motocyklowych), a roczna składka każdego kto zechce należeć do fundacji i popierać jej działania wynosi 25 dolarów
[3]. Wpływ amerykańskiej organizacji jest większy niż w Europie ze względu na rozmiary rynku motocyklowego tego kraju. Liczba zarejestrowanych motocykli w USA przekracza 3,5 mln.[4]

 

Główna        Góra

 


[1] http://www.fim.ch/en/default.asp - strona Międzynarodowej Federacji Motocyklizmu.
[2] http://www.fema.kaalium.com – strona rajdu organizowanego przez FEMA.
[3] http://www.mrf.org/join.php - strona amerykańskiej Fundacji Jeźdźców Motocyklowych.
[4] Biedroń A. (2001), Rynek motocykli w Polsce na tle rynku światowego, Warszawa: SGH, s. 36.